pečujeme o systémy veřejné dopravy

Simulace železnice


Diese Seite ist auch auf Deutsch verfügbar.
This page is also available in English.
Cette page est disponible en Français.
Questa pagina è disponibile in Italiano.
Esta página está también disponible en Español.

Obsah

Novinky

Datum: Zpráva:
Duben 2020 Časopis Signal + Draht zveřejňuje článek (PDF) s názvem „Minimální časy sledování vlaku s ETCS úrovně 2 a 3 na hlavní trati vídeňského S-Bahnu“.
Leden 2021 OpenTrack je připraven pro Apple Silicon, novou generaci procesorů na bázi ARM vyvinutých společností Apple. Nová verze OpenTracku pro Mac Pro je navržena jako nativní aplikace Apple Silicon.

Události

Datum: Místo: Událost:
11.-12. května 2023 Sarajevo (Bosna a Hercegovina) 12. Congress for Transport Infrastructure and Railway Transport (12. Kongres pro dopravní infrastrukturu a železniční dopravu)
19.-21. června 2023 Melbourne (Austrálie) Plateway na CORE (Conference on Railway Engineering/Konference o železničním inženýrství)
24.-27. září 2024 Berlín (Německo) InnoTrans 2024 - Mezinárodní veletrh dopravní techníky a technologií

Poslední uživatelský workshop se konal na ETH v Curychu (ETHZ) od 12. do 14. září 2019. V sekci uživatelské workshopy najdete prezentace a další informace k události.


Představení

OpenTrack vznikl v polovině 90. let 20. století jako výzkumný projekt Švýcarského spolkového technologického institutu v Curychu. Cílem projektu objektově orientovaného modelování železnice bylo vyvinout uživatelsky přívětivý nástroj k zodpovězení otázek provozu železnice simulací.

Dnes je nástroj pro simulaci železnice OpenTrack používán železničními podniky, správci infrastruktury, oborem dodavatelů železnic, konzultanty a univerzitami v nejrůznějších zemích.

OpenTrack podporuje modelování, simulaci a analýzu těchto železničních systémů:

OpenTrack podporuje tyto činnosti:


Data

Opentrack se skládá z následujících modulů

Grafický editor topologie železniční infrastruktury

OpenTrack popisuje železniční síť zvláštními grafy nazývanými dvoubodové grafy. Uživatel může topologii sítě editovat graficky. Každý prvek grafu je popsán několika atributy. Kupříkladu hrana je popsána svou délkou, sklonem, maximální rychlostí pro různé kategorie vlaků a mnoho dalšího. Uživatel může vytvořit a spravovat objekty na hranách a vrcholech, jakož i návěstidla, výhybky, stanice a cesty. Následující obrázek zobrazuje část topologie.Příklad stanice (Olten, Švýcarsko). Tento obrázek je také dostupný jako PDF dokument.

Editor trakčních vozidlech

OpenTrack ukládá technické vlastnosti každé lokomotivy, včetně diagramu trakční charakteristiky, hmotnosti, délky, součinitele adheze a trakční soustavy. Databáze ukládá lokomotivy ve skupinách nazývaných depa. Simulovaný vlak používá jednu nebo více lokomotiv z depa společně s několika osobními nebo nákladními vozy. Tyto soupravy jsou také uloženy v databázi.


Databáze pro správu jízdního řádu

Databáze jízdního řádu ukládá informace o každém vlaku v každé stanici, včetně času příjezdu a odjezdu, minimální délce pobytu a přípojích na další vlaky.

Uživatel může upravovat data jízdního řádu buď v textové formě (levé okno) nebo přímo v nákresném jízdním řádu použitím myši (pravé okno) (viz též část video).

Uživatel může porovnat jízdní řád a skutečná data buď v tabulce nebo přímo na nákresném jízdním řádu.

Rozhraní

OpenTrack poskytuje rozhraní k obecným datovým formátům (jako je ASCII text a XML) i k několika výhradně železničním formátům (jako je FBS, Protim, Simu VII a další).

OpenTrack také podporuje railML, obecný na XML postavený formát výměny železničních dat. Viz též produktový list railML ke stažení (PDF soubor, anglicky, 800 kB).

Data jízdního řádu
Import
Export
railML (verze 1.0 a 2.2)
X
X
ASCII
X
MS Excel
X
X
OpenTrack ASCII
X
X
OpenTrack XML
X
X
Viriato (skrze railML)
X
X
FBS (skrze railML)
X
X
OpenTimeTable (skrze railML)
X
X
Simu VII (IBS GmbH)
X
UK Planning Inferface Format (formát PIF, Protim)
X
SimWalk (skrze railML)
X
X


Data o infrastruktuře
Import
Export
railML (verze 1.0 a 2.2)
X
ASCII
X
MS Excel
X
X
Google Earth (data o stanicích)
X
OpenTrack ASCII
X
X
SBB ZLR
X
X
Siemens Infrastructure Format
X
ETC Infrastructure Format
X
SIMON (ÅF-Industriteknik)
X
Infraspeed Infrastructure Format
X
Bentley Rail Track
X


Data o vozidlech (trakční charakteristiky)
Import
Export
railML (verze 1.0 a 2.2)
X
X
OpenTrack ASCII
X
X
SimWalk (skrze railML)
X

Simulace

Následující obrázek ukazuje jak pracuje tento simulační nástroj. Určené vlaky vyjedou podle jízdního řádu na železniční síť. Během simulace OpenTrack vypočítává pohyby vlaků podle omezení návěstních systémů a jízdního řádu. Po proběhnutí simulace může OpenTrack analyzovat a zobrazit výsledná data formou grafů, nákresných jízdních řádů, diagramů obsazení a statistik.

OpenTrack umožňuje jednorázové běhy simulace i opakované běhy, kdy náhodný generátor vytváří různé realizace vstupních zpoždění a prodloužení pobytů ve stanicích.

Animace průběhu simulace


Snímek OpenTracku v průběhu simulace. Toto video si můžete stáhnout.

Schéma simulace (tento obrázek je dostupný také jako dokument PDF)

Během simulace se vlaky snaží dodržovat určený jízdní řád. Diferenční rovnice pro rychlost a vzdálenost jsou základem výpočtu pohybu vlaků. Zabezpečovací zařízení železniční sítě klade omezení. Obsazené koleje a omezující návěsti mohou bránit jízdě vlaků.

Během simulace si každý vlak průběžně ukládá svou rychlost, zrychlení, polohu, spotřebu trakční energie a další data. Tyto údaje mohou být vyhodnoceny po skončení simulace.

Uživatel může sledovat simulaci v animovaném módu, který zobrazuje jedoucí vlaky a umožňuje uživateli analyzovat obsazené koleje, rezervované úseky a návěsti.


Kalkulátor mezidobí / výpočet mezidobí

Na základě několika vstupních parametrů vypočte kalkulátor mezidobí minimální mezidobí mezi dvěma vlaky a je schopen identifikovat kritický úsek. Tyto dva vlaky se mohou lišit co do typu (např. dálkový, regionální, nákladní atd.), trasy a zastavovací politiky. Výpočet mezidobí funguje pro pevný blok (diskrétní), pohyblivý blok a systémy CBTC - Communications-based train control.
Tento obrázek je dostupný také jako dokument PDF.

Výstupní data

Po simulaci OpenTrack nabízí řadu možností vyhodnocení. Je možné vyhodnocení jízdy vlaku či linky nebo provozu stanice. Pro vlaky nabízí OpenTrack grafy, jako je rychlost/dráze, dráha/čase, zrychlení/dráze a narušení jízdy. Pro linky jsou dostupná vyhodnocení ve formě diagramů pohybu vlaků, obsazení tratí a jednotlivých úseků trati. Pro každou stanici vytváří výstup o všech vlacích, které jí projely, včetně času příjezdu, doby pobytu a času odjezdu, včetně přehledu obsazení kolejí.

Uživatel může výstupní data sledovat na grafu nebo je exportovat ve formátu ASCII a vyhodnotit v externí aplikaci.

Aplikace OpenTrack

Aplikace OpenTrack je dostupná pro tyto operační systémy: Windows XP, Windows Vista, Windows 7 (32 a 64 bit), Windows 8 (32 a 64 bit), Windows 10 (32 a 64 bit), Mac OS X and MacOS X Server.

Aplikace je dostupná ve dvou verzích. Plná verze OpenTracku umožňuje neomezený počet vypravených vlaků za simulaci. Limitem pro Light verzi OpenTracku jsou dva vlaky na simulaci.

Snímky

Následující obrázky jsou příkladem grafického uživatelského rozhraní OpenTracku na různých verzích Windows a na Mac OS X.
Windows 8
MacOS X

Výstupy

OpenTrack vytváří množství výstupů v textové a/nebo grafické formě.Nákresný jízdní řád (vizualizace offline i online). Tento obrázek je dostupný také jako dokument PDF.
Graf závislosti rychlosti na dráze
Graf závislosti dráhy na čase
Výstup trakční práce a energetických vstupů (červená: odebíraný výkon, modrá: trakční výkon na obvodu kol, zelená: graf spotřeby energie v závislosti na dráze)
Diagram obsazení kolejí ve stanici
Statistika obsazení (příklad: procento obsazení ve špičkové hodině). Tento výstup je dostupný také jako dokument PDF.
Statistika zpoždění
Uživatel může každý výstup získat ve formě ASCII textu pro import například do Microsoft Excelu.
OpenTimeTable umí zobrazit a analyzovat výstupy opakovaných běhů simulací v OpenTracku.


OpenTrack API

OpenTrack nabízí rozhraní pro programování (API) k propojení dalších aplikací s OpenTrackem. Tyto další aplikace mohou posílat standardizované příkazy OpenTracku a naopak od OpenTracku obdržet definované stavové informace. Technicky je API realizováno pomocí SOAP zpráv zasílaných protokolem HTTP (SOAP over HTTP).

Příklady možných užití:


Prezentace OpenTrack API umožňuje lepší vhled do funkcionality API. (Stáhnout prezentaci - PDF, 2.9 MB, anglicky). API je distribuováno a licencováno samostatně. Pro více informací o OpenTrack API nás, prosím, kontaktujte nebo navštivte stránku o OpenTrack API.


Partneři a zákazníci


V projektu OpenTrack spolupracuje naše společnost a institut pro plánování dopravy a dopravních systémů ETH Curych s množstvím partnerů z řad železničních společností, železničního průmyslu, konzultantů a univerzit. Následující společnosti a instituce používají OpenTrack:

RegionŽelezniční dopravci a správci železniční infrastruktury

Švýcarské spolkové dráhy, Bern, Švýcarsko od 1999
REFER E.P., Rede Nacional Ferroviaria (národní železniční síť), Lisabon, Portugalsko od 2000
Rhétské dráhy, Chur, Švýcarsko od 2002
TransAdelaide, Adelaide, Austrálie od 2002
Deutsche Bahn (Německé dráhy), Frankfurt nad Mohanem, Německo od 2002
Finská správa železnic (RHK), Helsinki, Finsko od 2004
V/Line, Melbourne, Austrálie od 2004
Ferrovie Nord Milano, Milán, Itálie od 2004
Northern Ireland Railways, Belfast, Spojené království od 2005
BLS Lötschbergbahn AG, Bern, Švýcarsko od 2005
ProRail, Rotterdam, Nizozemí od 2005
Circumvesuviana, Neapol, Itálie od 2005
KiwiRail - New Zealand Railways Corporation, Wellington, Nový Zéland od 2008
NSB, Oslo, Norsko od 2009
Ferrovie Nord Barese, Bari, Itálie od 2009
Jernbanedirektoratet (Ředitelství norských železnic, dříve Jernbaneverket), Oslo, Norsko od 2009
Správa železnic, státní organizace, Praha, Česko od 2009
Ferrovie del Sud Est, Bari, Itálie od 2009
SNCF (Société Nationale des Chemins de Fer Français), Metz, Francie od 2009
Ferrovie del Gargano, San Severo, Itálie od 2009
Victoria - Department of Transport, Melbourne, Austrálie od 2010
FAL - Ferrovie Appulo Lucane, Bari, Itálie od 2010
FCU - Ferrovie Centrale Umbra, Perugia, Itálie od 2010
ADIFSE - Administración de Infraestructuras Ferroviarias, Buenos Aires, Argentina od 2010
RFI - Rete Ferroviaria Italiana, Řím, Itálie od 2010
Regione Umbria, Perugia, Itálie od 2011
Ferrovie Emilia Romagna, Bologna, Itálie od 2011
Queensland Rail, Brisbane, Austrálie od 2012
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), Barcelona, Španělsko od 2013
Auckland Transport, Auckland, Nový Zéland od 2014
Taiwan High Speed Rail Corporation, Tchaj-pej, Tchaj-wan od 2014
Saudi Railway Company, Rijád, Saúdská Arábie od 2014
CPTM, São Paulo, Brazílie od 2014
Sitarail, Abidžan, Pobřeží slonoviny od 2014
PKP Polskie Linie Kolejowe, Varšava, Polsko od 2014
Aurizon, Brisbane, Austrálie od 2015
Public Transport Authority (PTA), Perth, Austrálie od 2016
SNCF - Innovation & Research, Paříž, Francie od 2016
NS - Nederlandse Spoorwegen, Utrecht, Nizozemsko od 2016
Ethiopian Railways Corporation (ERC), Addis Ababa, Etiopie od 2016
KTMB, Kuala Lumpur, Malajsie od 2017
Grupo EFE, Santiago, Chile od 2017
Željeznice Republike Srpske (ŽRS), Doboj, Bosna a Hercegovina od 2017
Metrolinx, Toronto, Kanada od 2017
First Rail, Londýn, Spojené království od 2017
Bangkok Airport Rail Link (ARL), Bangkok, Thajsko od 2017
SETRAG, Libreville, Gabon od 2018
Ferrocarriles del Sur (FESUR), Concepción, Chile od 2018
Empresa de Planejamento e Logística (EPL), Brazil, Brazílie od 2018
AATE, Lima, Peru od 2019
Sri Lanka Railways, Colombo, Šrí Lanka od 2019
National Capital Region Transport Corporation (NCRTC), Nové Dillí, Indie od 2019
VR Group, Helsinki, Finsko od 2019
Arriva, Gouda, Nizozemí od 2019
NHSRCL, Nové Dillí, Indie od 2020
NAH.SH, Kiel, Německo od 2020
Ontario - Ministerstvo dopravy, Toronto, Kanada od 2021
Zillertalbahn, Jenbach, Rakousko od 2021
Salzburger Lokalbahn, Solnohrad, Rakousko od 2021
Operail, Tallinn, Estonsko od 2021

Provozovatelé městské dopravy (tramvaj, metro)

De Lijn, Hasselt, Belgie od 2007
Metro Santiago, Santiago, Chile od 2008
TfGM (Transport for Greater Manchester), Manchester, Spojené království od 2009
RATP (Régie autonome des transports Parisiens), Paříž, Francie od 2009
Guangzhou Metro, Kanton, Čína od 2010
Shenzhen Metro, Šen-čen, Čína od 2011
MetroRio, Rio de Janeiro, Brazílie od 2012
Transport for London, London Tramlink, Londýn, UK od 2013
Beijing Subway, Peking, Čína od 2013
Macau LRT, Macao od 2014
Move São Paulo, São Paulo, Brazílie od 2014
Metro de Lima, Lima, Peru od 2014
Sporveien Oslo, Oslo, Norsko od 2014
MTR Corporation, Hong Kong od 2014
Seoul Metro, Soul, Jižní Korea od 2015
Metro de Medellín, Medellín, Kolumbie od 2016
Helsinki Region Transport - HSL, Helsinki, Finsko od 2016
Land Transport Authority - LTA, Singapur od 2016
ATM, Milán, Itálie od 2017
RET, Rotterdam, Nizozemí od 2017
Bangkok Expressway and Metro (BEM), Bangkok, Thajsko od 2017
SMRT Corporation Ltd, Singapur od 2018
Hamburger Hochbahn, Hamburg, Německo od 2018
Metroselskabet and Hovedstadens Letbane , Kodaň, Dánsko od 2018
Metropolitano de Tenerife, La Laguna – Santa Cruz de Tenerife, Španělsko od 2018
Mass Rapid Transit Authority of Thailand, Bangkok, Thajsko od 2019
Stadtwerke München, Mnichov, Německo od 2020
Metro São Paulo, São Paulo, Brazílie od 2021
Město Edmonton, Edmonton, Kanada od 2021
Transdev, São Paulo, Brazílie od 2022
The Port Authority of New York and New Jersey, New York, USA od 2022
Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main (VGF), Frankfurt, Německo od 2022
NTA Tel Aviv, Izrael od 2023

Odvětví železničního průmyslu / důlní odvětví

Siemens AG, Wallisellen, Švýcarsko / Berlín, Německo / Braunschweig, Německo / Brisbane, Austrálie od 1999
Infraspeed, Zoetermeer, Nizozemí od 2002
Bombardier Transportation, Pittsburgh, USA / Stockholm, Švédsko / Derby, Spojené Království od 2006
Consorzio TAT, Bodio, Švýcarsko a Implenia AG, Lucern, Švýcarsko od 2007
Fortescue Metals Group Ltd, Perth, Austrálie od 2010
Vale, Maputo, Mosambik od 2011
Hyundai Rotem, Soul, Jižní Korea od 2011
Alstom Transport, Bologna, Itálie / Charleroi, Belgie / Madrid, Španělsko / Sydney, Austrálie od 2012
ABB - Asea Brown Boweri S.A., Madrid, Španělsko / Guarulhos, Brazílie od 2012
Posco Engineering Co. Ltd., Songnam, Jižní Korea od 2013
GE Transportation, Paříž, Francie od 2013
Thales Portugal SA, Paço de Arcos, Portugalsko od 2013
ICONTROLS, Songnam, Jižní Korea od 2014
Toshiba Corporation, Kawasaki, Japonsko od 2014
Hitachi Ltd., R&D, Yokohama, Japonsko od 2015
PSI Transcom, Berlín, Německo od 2016
Shinwoo ENG Co., Ltd., Soul, Jižní Korea od 2016
IBM Singapore, Singapur od 2016
DAEATI Co., Ltd., Sudo-ro, Bucheon-si, Kjonggi, Jižní Korea od 2016
Meidensha Corporation, Tokio, Japonsko od 2016
CRRC Corporation Limited, Peking, Čína od 2016
BHP Billiton, Melbourne, Austrálie od 2017
Len Railway Systems, Bandung, Indonésie od 2018
Downer Group, Sydney, Austrálie od 2020
UK Power Networks, UK od 2023
Stadler AG, Švýcarsko od 2023

Konzultanti

SMA und Partner AG, Curych, Švýcarsko od 1999
ETC Transport Consultants GmbH, Berlín, Německo od 1999
Pöyry Infra AG, Curych, Švýcarsko od 1999
REFER Engineering, , Lisabon, Portugalsko od 2000
EBP, Curych, Švýcarsko od 2001
NET engineering, Monselice, Itálie od 2001
Institut für Bahntechnik (Inst. for Railway Engineering), Drážďany, Německo od 2001
Plateway Pty Ltd, Sydney, Austrálie od 2001
Movares Nederland, Utrecht, Nizozemí od 2003
SNC-Lavalin Rail & Transit, Derby, Spojené království / Sydney, Austrálie / Vancouver, Kanada od 2004
Tyréns AB, Kristianstad, Švédsko od 2005
COWI A/S, Lyngby, Dánsko / Oslo, Norsko / Vratislav, Polsko od 2005
Royal HaskoningDHV, Amersfoort, Nizozemí od 2005
Egis Rail, Lyon, Francie od 2006
TTK - TransportTechnologie-Consult Karlsruhe GmbH , Karlsruhe, Německo od 2007
Norconsult AS, Sandvika, Norsko od 2007
Laboratorio di Ingegneria Ferroviaria e Traffico, Terst, Itálie od 2008
IBV Hüsler AG, Curych, Švýcarsko od 2008
TPS Transport Planning Service, Perugia, Itálie od 2008
Booz Allen Hamilton, Newark NJ, USA od 2008
Geodata SpA, Turín, Itálie od 2008
Ramböll Sverige AB, Stockholm, Švédsko od 2008
Worley Australia, Sydney / Perth, Austrálie od 2008
Emch + Berger AG, Bern, Švýcarsko od 2009
Aurecon, Brisbane, Austrálie od 2009
RINA Consulting (dříve D'Appolonia), Janov, Itálie od 2009
DB International, Berlín, Německo od 2009
SIYUAN (China Railway Siyuan Survey And Design Group Co.), Wu-chan, Čína od 2009
Italferr, Řím, Itálie od 2009
Calibre Rail, Perth, Austrálie od 2009
ILF - Consulting Engineers, Curych, Švýcarsko od 2010
TSD Consulting Services, Randburg, Jihoafrická republika od 2010
Rail Systems Engineering Sdn. Bhd., Kuala Lumpur, Malajsie od 2010
Millennia Systems Inc., Los Angeles, USA od 2010
Jeffares & Green (Pty) Ltd, Kapské Město, Jihoafrická republika od 2011
Aurecon, Pretoria, Jihoafrická republika od 2011
WSP, Sydney, Austrálie / Hong Kong / Newark NJ, USA / Toronto, Kanada od 2011
Főrmterv, Budapešť, Maďarsko od 2011
SYSTRA, Paříž, Francie od 2011
The Third Railway Survey and Design Institute, Tchien-ťin, Čína od 2011
The China Railway Eryuan Engineering Group Co. Ltd., Čcheng-tu, Čína od 2011
CH2M, Parsippany NJ, USA od 2011
SIGNON, Berlín, Německo od 2012
Vecturis, Brusel, Belgie od 2012
Ingérop, Courbevoie, Francie od 2012
Valbek SK spol. s r.o., Bratislava, Slovensko od 2012
Engenicom, Maitland NSW, Austrálie od 2012
Setec Ferroviaire, Paříž, Francie od 2012
Parsons, Markham Ontario, Kanada od 2013
Yapi Merkezi Insaat, Istanbul, Turecko od 2013
taktici.cz, s.r.o., Praha, Česko od 2013
SENER, Barcelona, Španělsko od 2013
Hatch, Mississauga and Montréal, Kanada / Woodmead, Jihoafrická republika od 2013
Nippon Koei Co., Ltd., Tokio, Japonsko od 2013
China Railway Engineering Consulting Group Co., Peking, Čína od 2014
Aarvee Associates, Hajdarábád, Indie od 2014
Sintra, Mexico City, Mexiko od 2014
Beijing Urban Construction & Development Group Co., Peking, Čína od 2014
Paragon Tecnologia Ltda, São Paulo, Brazílie od 2014
TRENECON COWI, Budapešť, Maďarsko od 2014
BBF Sp. z o.o., Poznaň, Polsko od 2014
Beijing Rail and Transit Design and Research Institute, Peking, Čína od 2014
Sweco TransportSystem AB, Stockholm, Švédsko od 2014
Instytut Kolejnictwa, Varšava, Polsko od 2014
Raul V. Bravo + Associates, Inc., Reston VA, USA od 2014
WYG Consulting, Varšava, Polsko od 2014
Idom, Madrid, Španělsko od 2015
AECOM, Melbourne, Austrálie od 2015
TRENOLab, Terst, Itálie od 2016
Tractebel Engie, Brusel, Belgie od 2016
Mott MacDonald, Pleasanton, USA od 2016
Mota-Engil, Linda-a-Velha, Portugalsko od 2017
SUDOP BRNO a.s., Brno, Česko od 2017
RSE (Rail Solution Engineering) Co. Ltd., Soul, Jižní Korea od 2017
VTD Rail Consulting, Mountlake Terrace WA, USA od 2017
Gannett Fleming, Toronto, Kanada od 2017
Signalplan AG, Trimbach, Švýcarsko od 2017
Ricardo Rail, Soul, Jižní Korea od 2017
Korea Railroad Research Institute, Kjonggi, Jižní Korea od 2017
CECI Engineering Consultants, Taipei City, Thajsko od 2017
MC Mobility Consultants, Vídeň, Rakousko od 2018
SETIRAIL, Alžír, Alžírsko od 2018
RING Engineering, Budapešť, Maďarsko od 2018
Sharma & Associates, Inc., Countryside IL, USA od 2018
Arup, Londýn, Spojené království od 2018
RailTerm, Mississauga, Kanada od 2018
Dopravní projektování, Moravská Ostrava, Česko od 2018
Seowoo Construction Industry, Soul, Jižní Korea od 2019
DOHWA Engineering Co., Ltd., Soul, Jižní Korea od 2019
Aselsan, Yenimahalle / Ankara, Turecko od 2019
MHPM Company Ltd, Bangkok, Thajsko od 2019
HDR, Charlotte, NC, USA / Richmond Hill, ON, Kanada od 2019
HNTB Corporation, Boston, MA, USA od 2019
TRN TARYET, Madrid, Španělsko od 2019
Minconsult, Kuala Lumpur, Malajsie od 2020
Jacobs, Kuala Lumpur, Malajsie od 2020
Baicons, Bukurešť, Rumunsko od 2020
Australis Rail Consulting, Perth, Austrálie od 2020
KSP Consulting, Nový Zéland od 2020
Sagasta, Praha, Česko od 2020
Kiewit, Omaha, USA od 2020
Oriental Consultants Global Co., Ltd., Tokio, Japonsko od 2020
Beijing Municipal Engineering Research Institute, Peking, Čína od 2021
FLOU, Helsinki, Finsko od 2021
Moravia Consult Olomouc (MCO), Česko od 2022
EXprojekt, Česko od 2022
ONxpress, Kanada od 2023

Univerzity a výzkumné ústavy

ETH Zürich, Institute for Transport Planning and Systems (IVT), Curych, Švýcarsko od 1999
Laboratory for Intermodality, Transport, and Planning - LITEP, EPL Lausanne, Švýcarsko od 1999
University of Sheffield, Dept. of Mechanical Engineering, Sheffield, Spojené království od 2001
Fraunhofer Institut für Verkehrs- und Infrastruktursysteme IVI (Fraunhofer Institute for Transportation and Infrastructure Systems), Drážďany, Německo od 2001
Technical University of Vienna, Institut für Eisenbahnwesen, Verkehrswirtschaft und Seilbahnen (Institute for Railway Engineering, Traffic Economics and Ropeways), Vídeň, Rakousko od 2002
German Aerospace Center, Institut für Verkehrsführung und Fahrzeugsteuerung (Institute for Traffic Control and Vehicle Guidance), Braunschweig, Německo od 2002
TU Braunschweig, Institute of Railway Systems Engineering and Traffic Safety, Braunschweig, Německo od 2003
České vysoké učení technické, Fakulta dopravní, ústav logistiky a managementu dopravy, Praha, Česko od 2003
University of Trieste, Department of Civil Engineering, Terst, Itálie od 2004
Technical University of Berlin, Berlín, Německo od 2004
Instituto Superior Técnico, Grupo de Transportes - DECivil, Lisabon, Portugalsko od 2005
TU Delft, Department Transport and Planning, Delft, Nizozemí od 2006
TU Dresden, Institut für Verkehrssystemtechnik, Drážďany, Německo od 2006
Univerzita Pardubice, dopravní fakulta Jana Pernera, katedra technologie a řízení dopravy, Pardubice, Česko od 2006
China Academy of Railway Sciences (CARS), Peking, Čína od 2006
CENIT - Center for Innovation in Transport - Technical University of Catalonia (UPC), Barcelona, Španělsko od 2006
Hanyang University - Dept. of Transportation Engineering, Asnan, Jižní Korea od 2006
Beijing Jiaotong University, Peking, Čína od 2007
TU Berlin, Section of Electric Railway Systems, Berlín, Německo od 2008
Tongji University, Šanghaj, Čína od 2008
Nanjing University, Nanking, Čína od 2008
TU Dresden, Institut für Bahnfahrzeuge und Bahntechnik, Drážďany, Německo od 2008
Universita' di Roma "La Sapienza", Dipartimento di Idraulica,Trasporti e Strade, Řím, Itálie od 2008
Universidad de Zaragoza, GITEL - Grupo de Investigación en Transporte y Logística, Zaragoza, Španělsko od 2008
University of Ljubljana, Faculty of Civil and Geodetic Engineering, Lublaň, Slovinsko od 2009
Shijiazhuang Railway Institute, Š'-ťia-čuang, Čína od 2009
IFSTTAR - Institut français des sciences et technologies des transports, de l'aménagement et des réseaux, Bron, Francie od 2009
University of Naples - Federico II, Neapol, Itálie od 2009
The Institute of Transportation CIP, Bělehrad, Srbsko od 2009
Southwest Jiaotong University, Čcheng-tu, Čína od 2009
Universidad Tecnológica de Panamá, Panama, Panama od 2009
Széchenyi István University, Győr (Ráb), Maďarsko od 2010
Politecnico di Torino, Dipartimento DITIC - Trasporti, Turín, Itálie od 2010
Norwegian University of Science and Technology, Trondheim, Norsko od 2010
Birmingham Centre for Railway Research and Education, Birmingham, Spojené království od 2011
ZHAW - Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften, Winterthur, Švýcarsko od 2011
Roma Tre University, Řím, Itálie od 2011
Shanghai University of Engineering Science, Šanghaj, Čína od 2011
Beijing Union University, Peking, Čína od 2011
IBM Research - Zurich, Curych, Švýcarsko od 2011
University of Zagreb, Faculty of Transport and Traffic Sciences, Záhřeb, Chorvatsko od 2012
Michigan Tech. University, Rail Transportation Program, Houghton, USA od 2012
Wuyi University, Ťiang-men, Čína od 2012
University of Wollongong, Wollongong, NSW, Austrálie od 2013
Budapest University of Technology and Economics (BME), Department of Control for Transportation and Vehicle Systems, Budapešť, Maďarsko od 2013
University of Applied Sciences Erfurt, Erfurt, Německo od 2013
Newcastle University, Newrail, Newcastle, UK od 2014
KTH - Royal Institute of Technology, Stockholm, Švédsko od 2014
FH Joanneum - University of Applied Sciences, Energy & Transport Management, Kapfenberg, Rakousko od 2014
University of Belgrade, Faculty of Transport and Traffic Engineering, Bělehrad, Srbsko od 2014
University of Maribor, Faculty of Civil Engineering, Maribor, Slovinsko od 2014
Gdansk University of Technology, Gdaňsk, Polsko od 2015
Universidad Pontificia Comillas, Madrid, Španělsko od 2015
Kunming University of Science and Technology, Kchun-ming, Čína od 2015
University of Toronto, Faculty of Applied Science & Engineering, Toronto, Kanada od 2015
St. Poelten University of Applied Sciences, Sv. Hypolit / St. Pölten, Rakousko od 2015
Universidad de Málaga, Málaga, Španělsko od 2015
Mahidol University, Nakhon Pathom, Thajsko od 2015
Fraunhofer Institute for Intelligent Analysis and Information Systems IAIS, Sankt Augustin, Německo od 2015
University of Žilina, Žilina, Slovensko od 2015
University of Stuttgart - Institute of Railway and Transportation Engineering, Stuttgart, Německo od 2015
Beijing University of Civil Engineering and Architecture, Peking, Čína od 2016
Karlsruhe Institute of Technology - KIT, Karlsruhe, Německo od 2016
Technical University of Denmark - DTU, Department of Transport, Kgs. Lyngby, Dánsko od 2016
Dalian Jiaotong University, Dalian, Čína od 2016
Korea National University of Transportation, Uiwang-si, Kjonggi, Jižní Korea od 2016
Xiamen University of Technology, Sia-men, Čína od 2016
Lanzhou Jiaotong University (LZJTU), Lan-čou, Čína od 2016
Ecole Centrale de Lille, Lille, Francie od 2017
FH Campus Wien, Vídeň, Rakousko od 2018
Fundación para el Fomento de la Innovación Industrial (F2I2), Madrid, Španělsko od 2018
Jiangsu University, Ťiang-su Sheng, Čína od 2018
VUT - Vysoké učení technické Brno, Brno, Česko od 2018
AIT - Austrian Institute of Technology, Vídeň, Rakousko od 2019
Ss. Cyril and Methodius University, Skopje, Republika Severní Makedonie od 2019
Western New England University (WNE), Springfield, USA od 2019
Singapore Institute of Technology (SIT), Singapur od 2019
Technische Hochschule Nürnberg, Norimberk, Německo od 2019
Wroclaw University of Science and Technology, Vratislav, Polsko od 2019
Univerzita Pardubice, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Katedra softwarových technologií, Pardubice, Česko od 2019
ROSAS Center Fribourg, Fribourg, Švýcarsko od 2020
University of New South Wales (UNSW), Sydney, Austrálie od 2020
Transport Research Center (CDV), Brno, Česko od 2020
Beijing Vocational Tansportation College (BJJT), Peking, Čína od 2020
University of Bristol, Bristol, Spojené království od 2020
University of the Witwatersrand (WITS), Johannesburg, Jihoafrická republika od 2020
Rajamangala University of Technology Isan, Nakhon Ratchasima, Thajsko od 2020
Academy of Logistics and Transport (ALT), Almaty, Kazachstán od 2022
Shanghai Institute of Technology (SIT), Čína od 2022
Politecnico di Bari, Itálie od 2023

Dokumenty ke stažení

PDF dokumenty a ZIP archivy vztahující se k OpenTracku


Článek v magazínu "Güterbahnen" (nákladní dráhy)

V čísle 2/2003 magazínu Güterbahnen vyšel článek "Ermittlung und Leistungsfähigkeit einer Werkbahn mit OpenTrack" (Stanovení propustnosti průmyslové dráhy pomocí OpenTracku). Rádi vám zdarma zašleme kopii tohoto článku (na vyžádání, v němčině).


Railway Gazette 04/2006

V dubnovém vydání 2006 magazínu Railway Gazette publikovali autoři T. Salt a K. Mears z Interfleet Technology článek "Automation gets the most out of mining railway infrastructure". Rádi vám zdarma zašleme kopii článku na vyžádání.


Australská vláda: Studie severojižního železničního koridoru

Studie severojižního železničního koridoru (s využitím OpenTracku jako jednoho z nástrojů) v rámci mantinelů daných současným investičním plánem rozvoje železniční infrastruktury, komplexně zkoumala možnosti existujícího železničního koridoru Melbourne-Sydney-Brisbane zvládat budoucí požadavky nákladní dopravy. Studie zkoumala různé možnosti, od možného rozšíření pobřežní trati po alternativní vnitrozemské trasy. Hlavními úkoly bylo propojení oblastí infrastruktury, techniky, životního prostředí a městského a regionálního plánování. Pro každou z variant trasování byla provedena finanční a ekonomická analýza.


Railway Gazette 07/2008

Sdílení kolejí v Sydney je název článku publikovaného v Railway Gazette 07/2008 autorem Ian Imrie z Plateway. Článek popisuje složitost sdílení kolejí mezi nákladní a osobní dopravou v oblasti Sydney v Austrálii.

Pro podporu studie byly úspěšně využity švýcarské nástroje Viriato a OpenTrack.

Prezentace pro RTSA Wellington (Nový Zéland)

Společnost Plateway z Clyde, Austrálie, provedla prezentaci OpenTracku a simlulačních nástrojů obecně v červnu 2012 pro RTSA ve Wellingtonu.

Článek v časopise Logistyka

V roce 2014 polský časopis Logistyka otiskl článek o simulaci železnice pomocí OpenTracku. Článek můžete stáhnout jako PDF soubor.


Umění konstrukce grafikonu

Švýcarské spolkové dráhy (SBB) publikovaly příspěvek nazvaný Jak vzniká jízdní řád - od prvotních návrhů po každodenní provoz. Popisuje roli OpenTracku v procesu plánování nabídky a konstrukce jízdního řádu na SBB. Příspěvek lze stáhnout jako PDF soubor.


Prezentace na prvním evropském fóru technologií simulace železnice


David Koopman from Royal HaskoningDHV (Nizozemsko) připravil prezentaci o OpenTracku v říjnu 2016 na prvním evropském fóru technologií simulace železnice v Amsterdamu. Prezentaci si můžete stáhnout jako PDF soubor.

Metro Report 12/2016

Eric Cosandey a Pascal Joris publikovali článek Vyhodnocení dopadů zlepšení infrastruktury pomocí simulace v časopisu Metro Report, vydání 12/2016.

Univerzita Toronto:Analýza kapacity složité železniční stanice pomocí integrované simulace chodců a provozu: Případová studie Toronto’s Union Station

Yishu (Roy) Pu prezentoval svou závěrečnou práci jako část semináře UT-ITE 8. září 2017. Yishu Pu laskavě sdílel PDF soubor se svou prezentací: Analýza kapacity železniční linky Union Station pomocí integrované simulace železničního provozu a pohybu chodců.

Použití kalkulátoru mezidobí


V dubnu 2020 v časopise „Signalling + Datacommunication“ vyšel článek (PDF, anglicky) „Mezidobí na ETCS Level 2 a 3 na hlavní městské železniční trati ve Vídni“. Pro výpočet mezidobí byl použit kalkulátor mezidobí v OpenTracku.

OpenPowerNet - Simulace železničních trakčních napájecích soustav

Prezentace o simulaci železničních trakčních napájecích soustav (společná simulace OpenPowerNet a OpenTrack) (PDF, 2.7 MB, ke stažení).

Dva snímky z projektu OpenPowerNet pro Curych (simulace tramvajového provozu v Curychu) po následném zpracování výstupů OpenTracku v Google Earth. © 2008 by IfB.
Další články v němčině

Další články o použití a vývoji OpenTracku najdete v sekci uživatelské workshopy nebo v německé sekci naší stránky.


Videa
Pro zobrazení videa z následujících odkazů budete potřebovat Apple Quicktime Player nebo Windows Media Player.Všechna naše OpenTrack videa můžete sledovat na YouTube.


OpenTrack na LinkedIn

Sledujte nás na LinkedIn:OpenTrack Railway Technology Ltd. na LinkedIn
OpenTrack - Simulation of Railway Networks na LinkedIn


Další informace

Pro další informace o OpenTracku prosím kontaktujte:

taktici.cz, s.r.o.
Dittrichova 328/19
CZ 120 00 Praha
Česko

Telefon: + 420 - 245 501 171
E-Mail: info@opentrack.cz

OpenTrack Railway Technology Ltd
Gubelstr. 28
CH - 8050 Zürich
Švýcarsko

Telefon: + 41 - 44 - 310 19 90
Fax: + 41 - 86 - 044 310 19 90
E-Mail: info@opentrack.ch


Webová stránka OpenTracku

Na webovou stránku OpenTracku.